-->  Historie ceni  
 
 Toto uznámí se zrodilo na podnet nakladatelství Librex, pod záštitou rodiny Montale, rok po smrti velkého autora, s presným cílem odmenit italské básníky, kterí by originálním zpusobem prispeli do naší soucasné poezie. Od roku 1982, roku zalození ceny, byli odmenení následující významní básníci: Giorgio Caproni, Andrea Zanzotto, Anthony Hecht, Franco Fortini, Carlo Betocchi, Mario Luzi, Giovanni Giudici, Piero Bigongiari, Luciano Erba, Attilio Bertolucci, Nelo Risi, Alda Merini, Alessandro Parronchi, Raffaello Baldini.

Následne byla v rámci ceny zrízena sekce „Verše pro hudbu", aby mohlo být udeleno zvláštní uznání za text napsaný pro hudbu, s presvedcením, ze tak poezie i touto cestou dosáhne co nejvetší komunikovatelnosti. Sekce „Verše pro hudbu", jediná svého druhu, jiz odmenila hudebníky/autory textu jako Paolo Conte, Francesco Guccini, Lucio Dalla, Franco Battiato.

Jiz od pocátku byla venována velká péce samotné realizaci vyhlašování cen, takze se stalo významným kulturním momentem na národní úrovni. Na kazdé vyhlašování cen byl pozván známý herec, který tak svým mistrovstvím zvýraznil nekteré z básní odmeneného autora i samotného Montaleho. Na ciste literární cást pak navazovala cást hudební, aby tak byl zduraznen básnický duch, prirozený všem umeleckým akcím vysoké úrovne. Proto je vzdy organizován koncert, na kterém vystupují nejznámejší zpeváci a operní pevci. Jmenujme alespon nekteré z nejslavnejších osobností, které prispely svou profesionálností k vynikajícímu výsledku predcházejících rocníku vyhlašování cen: Giorgio Strehler, Raoul Grassilli, Raina Kabaiwanska, Federico Fellini, Giulietta Masina, Renato Bruson, Katia Ricciarelli, Margarita Zimmermann, Stephen Spender, Cecilia Gasdia, Glauco Mauri, Fernanda Pivano, Josč Carreras.